Articles

Послушание от любов – разговор със сестра Гавриила

АВТОР: НИКОЛАОС КАРЕЛОС
ПРЕВОД: АНЖЕЛА ПЕТРОВА

(Част първа)

Сестра Гавриила е гръцка монахиня и духовна дъщеря на известната Майка Гавриила (1897-1992) от Гърция. Безсребърна и безимотна, Майка Гавриила е известна на мнозина от нас чрез биографията й, написана от нейната духовна дъщеря – книга, получила четиринадесет издания в Гърция, преведена е на английски, френски, сръбски и арабски (а вече и на български – бел. ред).

Есхатологичното Cъзнание на Църквата за Възкресението като Отговор на Въпроса за Страданието и Смъртта

НАПИСАНА ОТ ПРОТ. Д-Р ДОБРОМИР ДИМИТРОВ За всеки човек, който живее днес, е ясно, че сме заобиколени от страдание. Изминалият 20 век се оказа най-кървавият в историята на човечеството и не успя да научи обществата да избягват злото (= греха). Самото то се оказва толкова мощно, че всеки човек неминуемо се сблъсква с него със … Read more

Презвитерът Като Извършител На Евхаристията в Православната Диаспора

НАПИСАНА ОТ ПРОТОЙЕРЕЙ Д-Р ДОБРОМИР ДИМИТРОВ

Днес неоспорим факт е, че множество православни енории в Западна Европа, Северна и Южна Америка, Австралия и Азия функционират в географски район, в който никога не са съществували православни епископии.

Две Основни Предпоставки На Евхаристийната Еклисиология

НАПИСАНА ОТ ПРОТОЙЕРЕЙ Д-Р ДОБРОМИР ДИМИТРОВ

В началото на тази тема трябва да се има предвид, че за древната Църква не съществува друг тип еклисиология освен евхаристийната. Този факт е толкова важен за нас, че можем да го наречем екзистенциален и конституиращ живота на Църквата. Дори трябва да се добави, че благодарение на евхаристийната еклисиология Православието винаги е можело да разпознава автентичното от неавтентичното, истинското предание (traditio veritatis) от старинната заблуда (vetustas erroris).
Това различаване на духовете (срв. 1 Йоан 4:1) е било нужно поради факта, че големите културни и политически условия, белязали световната история след раждането на Църквата, са оказвали влияние и върху живота ѝ.

THE BULGARIAN ORTHODOX COMMUNITY OF ST. CONSTANTINE AND ST. HELEN

Sort code: 30-96-26
Account number: 73238960
BIC: LOYDGB21446
IBAN: GB98LOYD30962673238960

Patriarchate of Bulgaria - Diocese of Western and Central Europe


Charity Number: 1189491