Homilies

За благото неверие на апостол Тома

Другото име на любовта е смирението

За обладаният от демон млад човек и неговият баща

Дръзновението привлича Божията благодат

Адът като липса на емпатия

Егоизмът като отхвърляне на Бога и ближния

Закхей и чувството за срам

Бог стана плът

Смъртта – последният враг на човека

За спасението на душата и носенето на кръста

Как вярата става действена?

Света Марина и чудото със семейство Василиу

Какво е грях?

Съжалението по миналото и притесненията за бъдещето

Срещата на Самарянката и откриването на Бога

Нямам си човек

Вход Господен в Йерусалим

Слабото място на Бога е Неговата милост

Молитвата на другите за нас

Съдът на Любовта

Рождество Христово

Успението на Пресвета Богородица

Христос – Лекар на човека

Изцеление на слепородения

Срещата със самарянката

Нямам си човек

Прошка и пост (прот. д-р Добромир Димитров)

За благодарността (отец д-р Добромир Димитров)

Слово за Рождество Христово

За поканените на трапезата

За бесовете и различаването на помислите

За любовта към враговете

За светостта и следването на Христос

Слово за Петдесетница

Христос Богочовек. Неделя на Светите Отци от Първия вселенски събор

За болестта. Неделя на Слепородения

Нямам си човек! Проповед за Неделя на разслабения

Вход Господен в Йерусалим

Възкресение на Лазар. За нашата надежда.

Обърната пирамида. 5та Неделя на Великия пост

Вярвам Господи, помогни на неверието ми

Проповед за Благовещение

Втора неделя на великия пост

Неделя на Страшния съд

Неделя на блудния син

Неделя на митаря и фарисея

Проповед за Сретение Господне

Неделя на Закхей

Неделя преди Богоявление

Проповед за поканените на Господнята трапеза

Слово на Рождество на Пресветата Богородица

THE BULGARIAN ORTHODOX COMMUNITY OF ST. CONSTANTINE AND ST. HELEN

Sort code: 30-96-26
Account number: 73238960
BIC: LOYDGB21446
IBAN: GB98LOYD30962673238960

Patriarchate of Bulgaria - Diocese of Western and Central Europe


Charity Number: 1189491