ZOOM БЕСЕДА, 26 МАРТ 2021

На 26.03.2021 г., петък, ви каним на zoom беседа. Ако желаете да участвате, пишете ни и ще ви предоставим линк.Лектор е д-р Кръстю Банев, преподавател по византийско и православно богословие в университета в Дърам, Великбритания (Durham University).
На 26.03.2021 г., петък, ви каним на zoom беседа. Ако желаете да участвате, пишете ни и ще ви предоставим линк.

Лектор е д-р Кръстю Банев, преподавател по византийско и православно богословие в университета в Дърам, Великбритания (Durham University). Възпитаник на НГДЕК „Св Константин Кирил Философ“, той следва геология и богословие в СУ „Св. Климент Охридски“. През 2008 г. защитава докторска дисертация по раннохристиянска история в университета в Кеймбридж. Негова статия за „Еклисиологията на Добротолюбие“ бе отпечатана в Християнство и Култура (дек. 2020, бр. 156). Ако желаете да участвате, пишете и ще ви предоставим линк.

THE BULGARIAN ORTHODOX COMMUNITY OF ST. CONSTANTINE AND ST. HELEN

Sort code: 30-96-26
Account number: 73238960
BIC: LOYDGB21446
IBAN: GB98LOYD30962673238960

Patriarchate of Bulgaria - Diocese of Western and Central Europe


Charity Number: 1189491