ZOOM БЕСЕДА, 17 АПРИЛ 2021

В събота ви каним на zoom-беседа от д-р Смилен Марков. Д-р Марков защитава докторат в Кьолнския университет върху метафизичния синтез на преп. Иоан Дамаскин през 2010 г. От 2013 г. е главен асистент по християнска философия и византийско богословие в Богословския факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Меотидй“. Научен сътрудник в проекта Любовта в религиите към Риджънст парк Колидж, Оксфорд. Доктор Марков е публикувал на немски монография върху докторската си дисертация, както и редица статии в областта на средновековната и византийската философия на български, английски, немски, руски и италиански език. Член е на Международното общество за изследване на средновековната философия (S.I.E.P.M.), както и на Германското общество за средновековна и ренесансова философия (GPMR).

THE BULGARIAN ORTHODOX COMMUNITY OF ST. CONSTANTINE AND ST. HELEN

Sort code: 30-96-26
Account number: 73238960
BIC: LOYDGB21446
IBAN: GB98LOYD30962673238960

Patriarchate of Bulgaria - Diocese of Western and Central Europe


Charity Number: 1189491