ZOOM БЕСЕДА, 03 АПРИЛ 2021

Събота, 03.04.2021 г., ви каним на нашата великопостна zoom беседа. Лектор ще е прот. д-р Сава Кокудев, главен асистент в Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Доктор по философия. Служи в старинния храм “Св. София”. Автор на редица статии в областта на систематическото богословие и актуални въпроси на Православната църква.

THE BULGARIAN ORTHODOX COMMUNITY OF ST. CONSTANTINE AND ST. HELEN

Sort code: 30-96-26
Account number: 73238960
BIC: LOYDGB21446
IBAN: GB98LOYD30962673238960

Patriarchate of Bulgaria - Diocese of Western and Central Europe


Charity Number: 1189491