Covid-19 Measures

Covid Announcement

15.01.2021

Правила, които трябва да спазваме докато сме в църквата

 

Според всички изисквания на здравните власти и правителството на Англия, всички сме длъжни да спазваме следните правила, за да ограничим евентуално  разпространяване на COVID 19.

 

1. Носене на лични предпазни средства (маски или шлемове).

 • Всички миряни трябва да носят маски при влизане и до излизането от църквата. Те са задължителни за всички възрастни,  освен за децата.

2.Социлна дистанция

 • Където е възможно, трябва да се спазва социална дистанция 2м. или 1м., където 2м. не е възможно, това включва влизането и излизането от църквата, както и по време на служба.
 • Ще въведем еднопосочно  движение по време на причастие и взимането на нафора.
 • Всички с каквито и да било симптоми, свързани с COVID 19, повишена телесна температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, повръщане, диария и др. , дори да не смятате, че е COVID 19, трябва да останат у дома, докато тестовете им покажат отрицателни резултати или докато не приключи необходимия период на изолация.
 • Родителите носят отговорност за децата си по време на служба и след приключването им, където трябва да следват насоките за социално дистанциране.

3. Дезинфекця на повърхностите, проветряване и хигиена

 • Почистването на ръцете е задължително за всички лица, влизащи в църквата.
 • На миряните са предоставени препарати за дезинфекция на ръце на входа и изхода на църквата. 
 • Преди и след всяка служба църквата се дезинфекцира.

От Православна българска мисия 

     „Св.Константин и св.Елена“

 

Правила, которые необходимо соблюдать в церкви

 

Согласно требованиям органов здравоохранения правительства Великобритании, во избежание распространения вируса COVID 19, необходимо соблюдать следующие правила:

 

1.Использование личных защитных средств (маска или шлем) :

 

 • Всем мирянам необходимо надевать маски при входе и находиться в ней до выхода из церкви. Это обязательное условие для всех взрослых, исключая детей.

2.Социальная дистанция:

 

 • социальную дистанцию в 2м. Данное требование необходимо соблюдать как при входе в церковь, так и при выходе, а также во время проведения службы;
 • Также будет введено одностороннее движение во время Причащения;
 • Всем мирянам со схожими симптомами COVID 19, такие как: повышенная температура, кашель, простуда, боль в горле, усталость, рвота, диарея, мышечная боль и пр., необходимо воздержаться от посещения церкви до момента пока тест на COVID 19 окажется отрицательным или закончится необходимый период изоляции;
 • Родители несут ответственность за своих детей во время службы, где необходимо соблюдать меры социального дистанцирования. 
 1. Дезинфекция поверхностей, проветривание и гигиена:
 • Гигиена рук обязательна для всех лиц, посещающих церковь;
 • Мирянам предоставлены препараты для дезинфекции рук на входе/выходе из церкви;
 • Перед проведением службы и по ее окончании церковь дезинфеицируется.
01.10.2020

Dear Friends,

Services are as follows:

Sunday, 11.00am – Divine Liturgy- Takes place outdoors, unless it rains heavily.

Due to Covid19 and in accordance with the new government guidelines restrictions have stepped up on large gatherings. We are required to take contact details of all those attending to services, indoor and outdoors.

Again, please note the following before attending the Liturgy in these times of pandemic:

When the Liturgy is served outdoors on one of the Centre’s green areas, do bring folding camping chairs if you feel unable to stand for the duration of the service.

 1. Face mask/face cover must be worn by all faithful who enter the Church and until they leave. It is compulsory for all adults, children are exempt. 
 2. Hand sanitizing is compulsory for all faithful who enter the Church. Hand sanitizers will be provided at the entry and exit of the Church.
 3. Please do not attend if you or anyone in your household feel unwell or have any symptoms of Covid 19.
 4. If you are in an “at risk” category due to other serious health concerns, please do not attend, but, instead, contact Fr. Dobromir ( who may be able to bring you Holy Communion at home).
 5. In accordance with government guidelines, it is essential that those who attend maintain social distancing – 2m if possible. Please stand only close to your family group or bubble.
 6. Parents must supervise their children at all times and ensure that they also maintain social distancing. 
 7. Sadly, it is still not currently advisable to stay after the service for a meal as usual.
 8. PARKING: There is limited parking space in the Church premises.  

THE BULGARIAN ORTHODOX COMMUNITY OF ST. CONSTANTINE AND ST. HELEN

Sort code: 30-96-26
Account number: 73238960
BIC: LOYDGB21446
IBAN: GB98LOYD30962673238960

Patriarchate of Bulgaria - Diocese of Western and Central Europe


Charity Number: 1189491