6 ФЕВРУАРИ 2022- ЛОНДОН

След повече от едногодишно прекъсване на богослуженията, сърдечно ви каним на Света Литургия в параклиса ” Св. Иван Рилски” в Посолството на Република България, Лондон.

THE BULGARIAN ORTHODOX COMMUNITY OF ST. CONSTANTINE AND ST. HELEN

Sort code: 30-96-26
Account number: 73238960
BIC: LOYDGB21446
IBAN: GB98LOYD30962673238960

Patriarchate of Bulgaria - Diocese of Western and Central Europe


Charity Number: 1189491